Üye Bilgisi
Onur Naci Karahancı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Etkinlikleri
209
Eklediğim Eserler
70
Eklediğim Atıflar
104
Oluşturduğum Kaynakçalar
0
Kaynakçalara Yaptığım Yorumlar
0
Eserlere Yaptığım Yorumlar
0
Yazarlara Yaptığım Yorumlar
0
Hazırladığım Sorular
0
Yanıtladığım Sorular
35
Bilgi Akışı