http://www.pirireis.edu.tr/yrd-doc-dr-nazmi-cesmeci
Güncelleyen: Yaprak Kılkış
 
Eserler yükleniyor...
Bu yazarın atıf listesi henüz oluşmamıştır. Yazarların atıf listeleri, atıf yapan eserlerin kaynakçaları girildikçe kendiliğinden oluşmaktadır.