http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=sina@humanity.ankara.edu.tr&deger=1
Güncelleyen: Muhammed Tatlısu
 
Eserler yükleniyor...
Bu yazarın atıf listesi henüz oluşmamıştır. Yazarların atıf listeleri, atıf yapan eserlerin kaynakçaları girildikçe kendiliğinden oluşmaktadır.